Facebook Zalo

45,000đ

Tượng composite tí hon 4,5cm - Ông thần tài cầm đồng tiền

45,000đ

Tượng composite tí hon 4,5cm - Ông thần tài cầm chĩnh vàng

45,000đ

Tượng composite tí hon 4,5cm - Ông Thọ

45,000đ

Tượng composite tí hon 4,5cm - Ông Lộc

45,000đ

Tượng composite tí hon 4,5cm -  Ông Phúc

45,000đ

Tượng composite tí hon 4,5cm - Quan Âm

45,000đ

Tượng composite tí hon 4,5cm -  Đức Phật

45,000đ

Tượng composite tí hon 4,5cm -  Di Lặc Cầm Dải Tiền

295,000đ

Cặp Tân Lang Tân Nương 8cm "Khiên Thủ Nhất Sinh" mã 17018  

540,000đ

Cặp Tân Lang Tân Nương 10cm Mã 17025  

540,000đ

Cặp Tân Lang Tân Nương cao 10cm Mã 17023  

45,000đ

Tượng 4,5cm - mẫu Di lặc 1 Tượng làm bằng chất liệu Composite, màu sắc sinh động, đường nét tỉ mỉ chi tiết.

110,000đ

Đền Phúc cao 11cm (để đặt Tượng 4,5cm)  Đền làm bằng chất liệu Composite, màu sắc sinh động, đường nét tỉ mỉ chi tiết.

Hết hàng

Tượng Thần tài cao 20cm - Mẫu 4 - "Tiến Bảo Mãn Mãn". Tượng bằng Composite, màu sắc sinh động, đường nét tỉ mỉ chi tiết.

910,000đ

Tượng Thần tài cao 20cm - Mẫu 3 - "Chiêu Tài Đa Đa" Tượng bằng Composite, màu sắc sinh động, đường nét tỉ mỉ chi tiết